GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Uddevalla Moderater besökte Uddevallafabriken

– Vi tar med glädje emot besökare och berättar stolt om företagets historia, berättar marknadschef Lars Andersson.

Gruppen från Moderaterna bestod av 12 personer som fick en presentation om Kynningsruds historia.

– Vi presenterade förtagets utveckling ända från makarna Bjarne och Solveig Kynningsruds start av verksamheten 1946 i norska Halden till vad Kynningsrud blivit och är idag, berättar marknadschef Lars Andersson.

Låg sjukfrånvaro i fabriken

Fokus i presentationen låg givetvis på Prefabs etablering i Uddevalla och utvecklingen av fabriken under de 17 år man funnits i Uddevallavarvets gamla lokaler. En av besökarna kunde till och med återge gamla historier och upplevelser från varvets tid.

– Det är mycket positivt att Kynningsrud tagit över och förvaltar Uddevallas långa industrihistoria vidare, säger en representant för Moderaterna.

Gruppen fick också ta del av Kynningsruds aktiva arbete att upprätthålla låg sjukfrånvaro. 3,6 % visade färska sammanställningar från föregående år.

På frågan om hur det är möjligt berättade Lars Andersson om Kynningsrud Prefabs uppföljningssystem, där den anställde erbjuds alternativa arbetsuppgifter om man råkat skada sig etc.

Kvinnovänligt

Idag är Kynningsrud Prefab en arbetsplats där även fler kvinnor vågar söka sig till produktionen, även om uppfattningen fortfarande är att betong är en mansdominerad bransch.

– I dagsläget av de dryga 200 anställda i Uddevalla är det 10-talet kvinnor som jobbar inom produktionen. Idag finns alla hjälpmedel och betong är inte längre ”ett muskelarbete”, däremot vinner vi stora fördelar i arbetsmiljön när vi har en mix i personalen, säger Lars Andersson, som önskar fler kvinnor i produktionen.

Spännande betong

Kvällen avslutades med en rundvandring i fabriken och besökarna fick bevittna att betong inte  är grått och trist. Kynningsrud levererar numera betongprodukter  i de flesta nyanser och former.

– Inte kunde jag ana att betong var så här spännande, uttrykte en av deltagarna under rundvandringen.