GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Trener ”Sikkerheten først” på ”Byggbranschens Säkerhetspark”

Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark 5

For å lære mer om hvilke farer som ofte er knyttet til byggeplasser, og hvordan man kan unngå skader, deltok alle medarbeiderne i Kynningsrud Bygg på kurs hos ”Byggbranschens Säkerhetspark” en dag i oktober.

Hos Kynningsrud går sikkerheten på våre arbeidsplasser foran alt annet. Vi jobber for at alle medarbeidere, også de som jobber for våre underleverandører, skal komme hele hjem fra jobben – hver eneste dag.

Byggbranschens Säkerhetspark

Byggbranschens Säkerhetspark er et simulatoranlegg for byggeplasser, hvor man har mulighet for å praktisere og reflektere rundt sikkerhet, oppførsel og holdninger til sikkerhet i en gruppe. Anlegget består av mange stasjoner, som skal øke forståelsen av hvordan beslutningene som fattes i byggeprosessen påvirker sikkerheten. Det er riktige holdninger til sikkerhet som i sluttenden redder liv.

Se, høre, gjøre og reflektere

Kynningsrud Bygg er medlem i ”Byggbranschens säkerhetspark”, som ligger i Märsta ved Stockholm, og selskapet ønsker å fortsette med tilsvarende sikkerhetskurs også i framtiden.

– Kraftig regn la ingen demper verken på stemningen eller engasjementet til de sikkerhetsfokuserte medarbeiderne i Kynningsrud Bygg. Jeg er veldig fornøyd med kurset, sier daglig leder Henrik Ekman, som inviterte alle sine medarbeidere til denne lærerike dagen.

– Risikovurdering er avgjørende på byggeplasser. Se, høre, gjøre og reflektere – det vil si å alltid fokusere på situasjonen man står i er avgjørende for sikkerheten, sier han


Takk til Björne Karlsson og hans kollegaer på Byggbranschens Säkerhetspark for en veldig lærerik dag.


Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark

Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark 5

Kynningsrud Bygg på Byggbranschens Säkerhetspark