GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Transport og løft av store gasstanker

I perioden fra januar til juni jobber Nordic Crane Kynningsrud med å transportere og montere store tanker på et nytt gasstankanlegg på Øra Industriområde i Fredrikstad.

De 14 tankene veier 70 til 230 tonn hver. Mobilkraner med 220 til 500 tonns løftekapasitet benyttes til løft av tankene og eget transportutstyr benyttes for frakt av dem. Prosjektlederen for dette oppdraget er Jan Slettevold, driftsleder for transportavdelingen hos Nordic Crane Kynningsrud AS.