GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Tragisk ulykke

Tirsdag 9. november inntraff en alvorlig arbeidsulykke på Kynningsrud Fundamenterings prosjekt Østre Tangent/ Bjørvika i Oslo.

En underentreprenør, som var innleid på prosjektet, fikk alvorlige hodeskader etter å ha fått en stålbjelke over seg. Skaden var dessverre av så alvorlig karakter at livet ikke sto til å redde.  Han sovnet rolig inn natt til fredag 12. november.

Kynningsrud Fundamentering bistår Arbeidstilsynet og Politiet i arbeidet med å granske ulykken og gransker også selv ulykken i henhold til interne rutiner.

Vi føler med familien i sorgen.

For mer informasjon kontakt Kynningsrud Fundamentering:
Daglig leder Ivar Kynningsrud 90180928/ ivar.kynningsrud@kynningsrud.no
eller Prosjektsjef Erling Omre 90540869/ erling.omre@kynningsrud.no