Gleden er å være til nytte!

På «Karrieredagen» for å øke rekrutteringen