GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Synlig och tydlig HMS-ledning

För att stärka det dagliga HMS-arbetet i företaget kommer alla ledare i Kynningsrud Nordic Crane att delta i sammankomster ut 2021. Torsdagen den 13 oktober samlades 13 av dem för ett möte på Mastemyr utanför Oslo.

Målet med samlingarna är i ännu större utsträckning att öva synlig och tydlig HMS-ledning, vilket är ett viktigt verktyg för att uppnå Kynningsruds huvudmål om att alla ska komma hela hem från sin arbetsplats, hela livet.

Engagerade deltagare fick mycket bra input från vd Eirik Kynningsrud och säkerhetscheferna  för att i ännu större utsträckning få fokus på säkerheten under huden. Man övade bl.a. om användningen av det digitala HMS-avvikelsessystemet, med särskilt fokus på att rapportera tillbud.

Mer om HMS i Kynningsrud här.

 

Hel hjem hele livet