GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Stabburflytting på Lena

Det er ikke få ganger i løpet av et år vi hjelper til med flyttingen av bygninger. Felles for alle er at det alltid krever nøysom planlegging fra start til mål. Ingen jobber er like og det er uhyre mange variabler en skal ta i betraktning før sluttspurten med selve løftet settes i gang.

-I forkant av akkurat dette flyttet hadde jeg flere møter med entreprenør hvor vi sammen gikk gjennom alt fra riggplasser, grunnforhold ved riggplassene, plassbehov ved transport, eventuelle faremomenter, løft av selve stabburet og så videre, forteller Ole Kristian Steile Løkke fra Kynningsrud Nordic Crane på Lillehammer.

-Løftet ble planlagt med høyde for inntil 20 tonns vekt på stabburet og med maks utlegg på 15 meter. Etter utfylling og preparering av riggplassen i forkant av løftet, endte vi på 12 meter utlegg og med god margin på vekten, forklarer han videre.

Trond Skjønsberg stod for selve løftejobben med sin Grove 130-tonner, mens Jan Vegard Hovdesveen var hjelpemann.