GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

SSG ENTREE – interaktiv säkerhetsutbildning

Vi har sedan tidigare krav från de svenska skogsindustrierna på säkerhetsutbildningen SSG ENTRE. Nu har även de kemiska industrierna enats om en gemensam säkerhetsutbildning, som görs interaktivt i SSG ENTRE.

Man skall då göra både SSG ENTRE Grundutbildning och SSG ENTRE Kemi. Den 1 maj i år skall all personal som skall arbeta på kemiska industrierna vara utbildade.

I princip alla våra kranförare, arbetsledare, reparatörer och chaufförer skall gå utbildningen. Kran Sverige har idag drygt 90 personer registrerade i SSG ENTRE. Ungefär hälften av dem är klara och har fått sina behörighetskort.