GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Spesialtransport med Kynningsrud Krans nye tungtransporthenger

Første jobb med hengeren var frakt av en trafo fra Drammen via båt til Moss.

Hengeren har en lengde på 24 meter og kan laste totalt 280 tonn.
I Moss ble den kjørt internt på havneområdet og lastet om i en båt til Singapore. Trafoen veier 148 tonn.

Prosjektleder for Kynningsrud Kran var Morten Engh, avdeling Oslo.