GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Skyddsombudsträff stärker HMS-arbetet

Fredagen den 20 maj samlades alla skyddsombuden i norska Nordic Crane till ett möte, där erfarenhetsutbyte och att lära känna varandra var huvudsyftet. Vi är övertygade om att en stark sammanhållning mellan skyddsombuden och avdelningarna kommer att förbättra HMS-arbetet.

Sammankomsten arrangerades av säkerhetschef Heine Lien, i samarbete med tidigare huvudskyddsombud Hans Roger Brynildsen. Företagshälsovården bidrog med professionellt innehåll om vad det innebär att inneha rollen som skyddsombud. Gunnar Sørum valdes till ny tt huvudskyddsombud i Nordic Crane.

Säkerhetschef oå Nordic Crane Norge, Heine Lien, är nöjd med att samla alla skyddsombuden i företaget.

– Jag är mycket nöjd med att vi fått in skyddsombud på alla avdelningar, och att vi kunnat samlas. Skyddsombuden har en viktig roll i HMS-arbetet och jag kommer säkerligen att träffas då detta bidrar till att stärka sammanhållningen och lyfta HMS-arbetet ytterligare, säger Heine Lien.

Goda skyddsombud är en styrka

– Vissa har en lång karriär bakom sig, medan andra är helt nya i rollen. När vi blir bättre bekanta är det lättare att söka råd hos varandra i skyddsärenden som kommer upp. Det är en styrka för ett företag att ha bra och engagerade skyddsombud. Tyvärr uppnår inte alla företag detta, säger han.

Jan Vegard Heierdal (säkerhetschef på Kynningsrud-koncernen) deltog på delar av samlingen. Han har en viktig uppgift att få till erfarenhetsöverföring inom Kynningsrud-koncernen i Norge och Sverige.

Jan Vegard Heierdal (Sikkerhetssjef Konsern) holdt et innlegg om viktigheten av å rapportere uønskede hendelser og farlige forhold.