GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Sikring ved lossing av semitrailere

Elementbilene rygger inn mellom to stillasrekker før lossingen påbegynnes (med en avstand på ca 30 cm på hver side). Løsningen er best egnet på byggeplasser av en viss varighet, og hvor riggforholdene ellers ligger til rette. Det må fysisk være plass til stillas, og det bør være slik at lossingen foregår fra et relativt permanent sted.

Arbeid i høyden

Potensiell fallhøyde fra et lass med betongelementer kan være på over tre meter, og arbeidsgiver er pliktig til å legge til rette for at arbeider i høyden foregår på en sikker måte, og under tilfredsstillende ergonomiske forhold. Arbeid i høyden defineres som arbeid høyere enn 2 meter. Løsningen med stillas reduserer risikoen for fallskader betraktelig. I tillegg bedres ergonomien ved bruk av fastmonterte stillastrapper. Dette er et kjærkomment HMS-tiltak, som vi har målsetting om å få til på flest mulig anlegg!