GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Økt sikkerhetssone ved betongelementmontasje

På vårt nylig avsluttede prosjekt Hasle Linje (bildet), ble alle seks etasjer avsperret i vertikal retning da betongelementmontasjen pågikk. Det var ikke vanskelig å få bestiller (AF Bygg Oslo) med på kravet. Begrunnelsen er at dersom et element skulle falle ned, så viser flere alvorlige bransjeulykker at det ikke er tilstrekkelig med avsperring i kun to underliggende etasjer (slik bransjens nåværende tommelfingerregel legger opp til).

Støttes av Sintef-forsker

Kynningsrud Prefab deltok på Arbeidstilsynets workshop i Trondheim i uke 15, hvor sikkerhet ved bruk av bygningselementer stod i fokus. Seniorforsker Hans Stemland i Sintef var en av foredragsholderne, siden han har bistått Politiet i gransking av alvorlige ulykker med betongelementer. Han mener at bransjen må endre praksis som følge av tendensen mot stadig større og tyngre elementer.

Forskeren har beregnet at hvis (når) et betongelement faller ned, vil belastningen på gulvet i neste etasje bli ti ganger større enn vekten av den fallende betongen. Dette er mer enn gulvet sannsynligvis er beregnet for, og et eventuelt ras vil bli større og større for hver etasje som kollapser. «Raset vil ikke stoppe før alt ligger i kjelleren», sier Stemland. Han mener at hele bransjen umiddelbart må fremme krav til fullstendig avsperring i vertikal retning. Kynningsrud Prefab har allerede tatt utfordringen, og vi skal fortsette med å være pådrivere opp mot våre bestillere.