GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

«Sikkerheten først!» med HMS-app

2020 er historie og 2021 har nesten blanke ark. Skadeutviklingen i Kynningsrud har hatt en positiv trend de senere år, og vi nærmer oss målet om 0 fraværsskader. Et sentralt verktøy for å nå dette i 2021 er vår HMS-app «Simpli Better», som benyttes av alle medarbeidere.

 

Statistikken viser at bedrifter som er gode på rapportering av HMS-avvik opplever færre skader blant de ansatte. Gjennom mange år har Kynningsrud jobbet for å øke innrapporteringen av HMS-avvik, såkalte RUH (Rapport uønsket hendelse). Flere tusen hendelser har blitt registrert og behandlet, noe som har forebygget skader og ulykker.

Forenklet innrapportering med app

De senere årene har vi brukt app’en «Simpli Better» til rapportering av uønskede hendelser. Dette gjør at det er enklere for våre medarbeidere utenfor kontorene å rapportere. Appen er under stadig utvikling og forbedring, og brukerterskelen er lav. I dag støtter appen ikke bare rapportering av uønskede hendelser og farlige forhold, men benttes også ved rapportering av positive tilbakemeldinger og hendelser som påvirker det ytre miljø, ved registrering av avvik, til ledelsesinspeksjon og ved gjennomføring av sikkerhetssamtaler. I tiden vi nå er inne i har vi også lagt til en modul gjeldende smittevern i forbindelse med Covid 19. Hver medarbeider har full oversikt over status på innmeldte saker under «Min side».

I Kynningsrud gjelder «Sikkerheten først». I 2021 fortsetter vi videreutviklingen av appen «Simpli Better» for å nå målet om 0 fraværsskader.

Alle skal komme hele hjem, hele livet.