GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Egen säkerhetschef på Prefabs fabrik i Uddevalla

Säkerhetschef Fredrik Frisk är ödmjuk inför den utmaning det innebär för han personligen. Och han tycker det är viktigt för fabriken att ha en person som jobbar endast mot att säkra arbetsplatsen.

Säkerhetschef om säkerhet

– Att få möjlighet att hoppa på tjänsten som Säkerhetschef ser jag som ett privilegium och en stor ära. Säkerhetsfrågor ligger mig varmt om hjärtat, och det råder inga som helst tvivel på att personalen är vår viktigaste resurs. Jag delar Kynningsruds värdering om att vi alltid ska komma hem hela och skadefria, säger Fredrik bestämt.

– För att detta skall uppnås så krävs det stort fokus och engagemang kring såväl våra förebyggande regelverk som faktiska tillbud, olyckor och avvikelser. Det gäller inte bara från mig utan av alla anställda, inhyrda och entreprenörer som vistas och verkar i våra miljöer, säger han.

Tjänsten säkerhetschef

– Min roll kommer innebära att leda och utveckla säkerhetsarbetet, och vid händelser hitta grundorsak, göra orsaksanalyser och sist, men inte minst, komma fram till förebyggande åtgärd för att säkerställa att det inte händer igen. Vi är varandras säkerhet. Ser man att något tokigt håller på att ske så skall man alltid säga ifrån! Avslutar nyanställda säkerhetschefen.