GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

«Säkerheten först!» med HMS-app

Skadesutvecklingen i Kynningsrud har haft en positiv utveckling de senaste åren och vi närmar oss målet om 0 frånvaroskador. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta 2021 är vår HMS-app «Simpli Better», som används av alla anställda.

 

Statistiken visar att företag som är bra på att rapportera HMS-avvikelser upplever färre skador bland anställda. Under många år har Kynningsrud arbetat för att öka rapporteringen av HMS-avvikelser. Flera tusen incidenter har registrerats och behandlats, vilket har förhindrat skador och olyckor.

Förenklad rapportering med app

Under de senaste åren har vi använt appen «Simpli Better» för att rapportera ogynnsamma händelser. Detta gör det lättare för våra anställda utanför kontoren att rapportera. Appen utvecklas och förbättras ständigt och användartröskeln är låg.

Idag stöder appen inte bara rapportering av ogynnsamma händelser och farliga förhållanden, utan används också för att rapportera positiv feedback eller incidenter som påverkar den yttre miljön. Den används för att registrera avvikelser, för ledningsinspektioner och för att genomföra säkerhetssamtal. Under den tid vi nu är inne har vi också lagt till en modul angående smittskydd i samband med Covid 19.
Varje anställd har en fullständig översikt över status på rapporterade fall under «Min sida».

I Kynningsrud gäller «Säkerhet först». 2021 fortsätter vi vidareutvecklingen av appen «Simpli Better» för att nå målet om 0 frånvaroskador.

Alla ska komma hela hem, hela livet.