GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Risikovurdering og krisehåndtering

Seminaret samlet 60 deltakere, inkludert gjester og forretningsforbindelser. Første del var viet erfaringsoverføring mellom selskapene i KYG, når det gjelder arbeidsmetoder innen temaet risikovurdering. Systematisk, planmessig og dokumenterbar gjennomføring er sentrale stikkord.

Psykolog Krister Halck var invitert som hovedforedragsholder om temaet krisehåndtering – et tema som mange har følt behov for å ha mer kunnskap om. Forståelse av menneskelige reaksjoner ved en krise, tydelige beredskapsplaner og innarbeidede rutiner, er viktig for en profesjonell håndtering av en eventuell krisesituasjon – og som for alt annet så er dette noe man må trene på.

Påfølgende gruppearbeid gav nyttige innspill på hva som kan gjøres for å forbedre rutiner og krisehåndteringsevne. Tilbakemeldingene var entydig positive på at seminaret gav oss viktig lærdom.