GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Riksdagsbesök på Kynningsrud Prefab AB

Att Kynningsrud Prefab AB gärna visar upp fabriken är det ingen tvekan om, och det finns en stor entusiasm till att berätta om både företagets historia, nuvarande utveckling och framtida mål.

Kynningsrud verkar på många plan både vad det gäller att stärka Uddevalla som en industristad samt att kompetensförsörja byggbranchen regionalt, vilket också blev tydligt för riksdagsledamöterna.
Bland annat så har ett nära samarbete mellan utbildningsföretag och arbetsförmedling genererat i en företagsanpassad utbildning förlagd på Kynningsrud, där teori och praktik varvas om vartannat under en period på 13 veckor.

Övriga frågor som ventilerades under besöket var bland annat nyheten om budgetproposition riktad mot ung arbetskraft, samverkan mellan skola och näringsliv och utveckling av infrastruktur.