GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Rekordproduktion på betongelementfabriken

– Utbyggnaden av fabriken, effektivisering av gamla processer i kombination med duktiga medarbetare har gett tydligt resultat, säger fabrikschef Peter Andersson.

– Vi är nu uppe i nivåer som vi aldrig hade klarat för bara ett halvår sedan och detta ger oss goda förutsättningar för att fortsatt kunna växa och utvecklas som en stark aktör på marknaden, förklarar han.

Effektiv logistik

Företaget har samtidigt levererat 15 000 ton betongelement till våra pågående projekt under en treveckorsperiod. Detta visar att vår utlastningsavdelning tillsammans med ULC har bra koll på logistiken och att samarbetet fungerar på ett utomordentligt sätt.
– Det känns tryggt att vi kan hålla leverenstider med bibehållen hög precision gentemot våra kunder, även när vi sätter tuffa rekord i produktionen, avslutar fabrikschefen.