GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Psykisk helse og krisehåndtering hos Kynningsrud

Foredragsholderne. F. v. Ingunn Tidemann (Hjelp24), Rolf Lund (Hjelp24), Lars Weisæth (NKVTS), Torkil Kynningsrud (Ky.gruppen) og Vegard Johansen (Kynn. Fundamentering).

Kynningsrud har de to siste årene hatt spesielt fokus på psykisk helse i arbeidslivet.
Blant annet så har det på selskapets årlige HMS seminar blitt satt fokus på dette temaet. En sentral ting er at den enkelte medarbeider skal kunne se symptomer i en tidlig fase slik at de som trenger hjelp og støtte kan få dette for sine plager.

Høsten 2010 ble Kynningsrudgruppen dessverre rammet av en alvorlig ulykke, og fikk vi føle på kroppen hva som var viktig når krisen rammet. Vi lærte hvor nødvendig det er med gode rutiner og prosedyrer innenfor krisehåndtering og hvor viktig det er å ha et tett og godt samarbeid med fagpersonell. Samarbeidet med Hjelp 24 i forbindelse med ulykken fungerte meget godt.

På grunnlag av dette samarbeidet ble Kynningsrudgruppen invitert til å holde foredrag for Hjelp 24 under et Kriseseminar som de avholdt i Oslo 7. april.
Vårt foredrag var rettet mot hvordan vi opplevde nytten av å ha trent på krisesituasjoner da krisen rammet og erfaringer fra ulykken.
Øvrige foredragsholdere var Prof. Lars Weisæth, krisepsykiater ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og psykiatrisk sykepleier i Hjelp 24, Ingunn Tidemann. HMS-lederne Torkil Kynningsrud og Vegard Johansen fra Kynningsrudgruppen holdt foredraget.