GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bygger ny produktionsanläggning åt RPC Superfos

Uppdraget för Kynningsrud Prefab omfattar projektering, tillverkning och montage av den
14 meter höga byggnaden som ska innehålla produktionsanläggning i bottenplanet och lager i det övre våningsplanet. Lokalerna ska även inrymma tillhörande kontor och installationsutrymmen.

– Det här handlar om en traditionell betongstomme med långa SIB och ett mellanbjälklag anpassat för höga laster, förklarar Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Kynningsrud Prefab.
– Eftersom vi har haft möjlighet att vara med från projektstarten har vi kunnat lösa utformningen på bästa möjliga sätt, berättar han.

De ingående komponenterna i stommen består av ca 5 100 kvm TT/F, 1 000 kvm HD/F, 1 500 kvm SW, 600 ton pelare och 1000 balkar. Montagestarten är beräknad till vecka 8 2014 och arbetet ska pågå under sju veckor.

Beställare av uppdraget är Peab Sverige och för Kynningsrud Prefabs del ligger ordervärdet på runt 20 miljoner kronor.