GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefabprosjektet Edward vant HMS-prisen 2014

For første gang er HMS-prisen delt ut til et prosjekt – noe som også juryen satte fokus på i sin begrunnelse for prisutdelingen: «At et prosjekt har blitt nominert og i tillegg blitt prisvinner er meget positivt, og styrker Kynningsruds HMS-tankegang.  «Først HMS» skal implementeres ikke bare blant medarbeiderne, men også i prosjekter og hele organisasjonen».

Om prosjektet

Prosjekt Edward er et stort og vellykket prosjekt med et særdeles godt resultat med tanke på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Hele divisjonen har bidratt til suksessen, men det er medarbeiderne ute på byggeplassen som ble nominert og er prisvinnere.
Montasjearbeidene har tatt 9405 timer, og dette helt uten personskader og med sykefravær på under 0,4 %. Mange dokumenterte risikovurderinger og «grønnlappregistreringer» har vært utført og byggeplassen har vært særdeles godt organisert, både av våre egne og av kunden, AS Miljøbygg.

En stor gratulasjon til verdige vinnere av årets pris!

 
 

Om HMS-prisen

Siden år 2000 har Kynningsrud årlig delt ut sin egen HMS-pris. Formålet med prisen er å sette fokus på positive, idérike mennesker, og gis til medarbeidere eller enhet som har vist et spesielt positivt engasjement for arbeidsmiljøet basert på vårt verdigrunnlag: Ærlighet – Lojalitet – Entusiasme.