GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefabfabriken utökar produktionen av väggar

Leveranserna ska starta redan de första veckorna efter semestern och en snabb process för att öka kapaciteten har varit helt avgörande för att möta kundens behov. Flytt och installation av borden drivs i huvudsak med egen personal och här har det krävts många snabba beslut. Alla involverade har så långt gjort ett mycket bra jobb för att nå målet till utsatt tid.

Effektiv installering

Borden köptes för tre veckor sedan och installeras kommande vecka i fabriken. De sex nya borden ger oss ytterligare 250 m² yta att producera på, och fabriken kommer efter denna investering att förfoga över totalt 1000 m² bordsyta för produktion av väggar. Detta är en spännande utveckling som ger oss möjlighet att möta den ökande efterfrågan på våra produkter. Investeringen betyder också att vi kommer att nyanställa 6-10 personer under hösten.