GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefabentreprise til barneskole i Sarpsborg

Våren 2014 er tiden hvor det skal leveres og monteres ca. 6000 kvadratmeter hulldekker med tilhørende vegger, trapper og stålkonstruksjoner etc. til byggingen av Sarpsborgs nye barneskole i sentrum av byen.

For Kynningsrud Prefabs del har prosjektet en verdi på ca. 12,4 millioner kroner.
Montasjetiden er beregnet til 3,5-4 måneder.