GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab på Bohusbiennalen

Bohusbiennalen 2014 gick av stapeln torsdag 23 oktober och var ett samarrangemang mellan bland annat Thordènstiftelsen och Uddevalla Näringsliv. Syftet med arrangemanget var både att instifta och dela ut ett helt nytt pris, Bohuspriset, som i år tilldelades Nordens Ark för sina fantastiska insatser för att bevara utrotningshotade djurarter, och att vända blicken mot människor och organisationer som lyckats ”göra det omöjliga möjligt” i Bohuslän.

Kynningsrud Prefab på plats

Hela ledningsgruppen från Kynningsrud Prefab AB fanns på plats och givetvis var företaget även representerat i en debattpanel där fokus låg på hur man skall lyckas med sina framdrifter och vad som är viktigt att tänka på för att nå sina mål. Landshövdingen Lars Bäckström och Joachim Lindroth diskuterade värdet av mentorskap för unga för att de ska kunna växa i panelen.

Mycket av det som VD Joachim Lindroth delade med sig av i panelen var att man skulle visa uppskattning för sina medarbetare, jobba målinriktat med sina värderingar och agera som mentor för att lyfta människor till rätt nivåer.
– Det borde även satsas mer på entreprenörskap i skolan för att på sikt vaska fram nya duktiga blivande företagare i regionen, tyckte han.