GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefabs stålverksted er godkjent for CE-merking

Vi har gjennom vinteren og våren både revidert eksisterende prosedyrer og laget nye for å tilfredsstille kravene. Det har vært en krevende prosess med mye nytt å sette seg inn i, i tillegg til at vi har utført en omfattende opprydding i verkstedet og på utelageret.

Strenge krav til sporbarhet

NS-EN 1090-1 stiller strenge krav til sporbarhet i alle ledd, noe som betyr at vi får på plass gode rutiner for å følge dette opp i hele organisasjonen. Iherdig innsats fra Thomas Karlsen og Roy Pettersen på stålverkstedet, kombinert med velvilje og pågangsmot fra alle i stålverkstedet har ført til at prosessen har gått meget bra. Sertifiseringsorganet var på besøk i slutten av april for gjennomgang av rutiner og hvordan oppgaver utføres praktisk. De var meget tilfreds med prosessen Kynningsrud Prefab AS gjennomførte arbeidsoppgavene på, og hadde kun få innvendinger.

Avvikene ble rettet opp tidlig i juni, og sertifikatet ble mottatt 27.06.14. CE-merkingen av verkstedet er i boks, selv om sertifiseringsprosessen vil pågå kontinuerlig med revisjon hvert år.

EN 1090-1 Färg