GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefab är med att utbilda Betongingenjörer

Utbildningen, som är en helt ny YH-utbildning, innebär 1,5 års studier varvat med två praktikperioder. LIA-perioderna (Lärande i Arbete) består av totalt 18 veckors praktik och ger eleven en god inblick i hur en arbetsplats fungerar. Med denna utbildning får eleven en bred kompetens inom betong, CAD, ekonomi samt projektledning.

Kynningsrud Prefab ingår i utbildningens ledningsgrupp, där marknadschef Lars Andersson sitter som ordförande.

– Det är oerhört viktigt att vi kan vara med och påverka i dessa forum, menar Lars Andersson på Kynningsrud Prefab AB.

Stort grattis till de nyutexaminerade!

För mer info om utbildningen, se här Teknologisk Institut