Totalentreprise for 24Storage i Mölndal, Gøteborg

Totalentreprise for 24Storage

I Mölndal, som er en del av storkommunen Gøteborg, har vi oppført et nytt lager bygg med lagerlokale, butikk og personalrom for 24Storage som totalentreprise.

Dette er et bygg over to etasjer, på ca. 4000 kvm.

Kynningsrud Bygg hadde ansvaret både for selve bygget, men også for grunnarbeider samt å opparbeide tomten med parkering og uteareal for øvrig.

Vi utførte

Totalentreprise
Bygningsmasse på 4000 kvm
Kunden vår er 24Storage