Biltemas Hovedlager i Halmstad

Totalentreprenør for Biltema

For Biltema i Sverige har vi oppført et nybygg som tilbygg på hovedlageret i Halmstad.

Nybygget er på 8.000 kvadratmeter, og inneholder lagerlokaler, kontorer og personalarealer.

I totalentreprisen inngikk også utvendig opparbeidelse av tomten rundt samt stasjoner for lasting og lossing, og grunnarbeider i form av pelearbeider.

Hva vi utførte

Totalentreprise
Lagerbygg på ca. 8.000 kvm
Oppdragsgiver var Biltema Real Estate AB
Les mer om prosjektet