GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Polske Tomasz tok språkutfordringen

Rutinen har tydelige kvalitets- og sikkerhetskrav i forhold til språk og kultur. Blant annet får ingen som ikke kommuniserer tilfredsstillende på skandinavisk fast ansettelse. Personer som kommuniserer på ikke-skandinaviske språk, kan, etter risikovurdering av spesifikke arbeidsoppgaver, utføre disse under oppfølging av «betrodd person i arbeidslaget».  Av den grunn har vi utarbeidet vår sikkerhetshåndbok også på polsk og engelsk, i tillegg til norsk og svensk.

«Snakk norsk til meg» Tomasz Stawski begynte som midlertidig ansatt hos Kynningsrud i desember og ble fast ansatt 29. februar. Hovedgrunnen til hans faste ansettelse er hans gode fagkompetanse kombinert med stor egeninteresse i å kommunisere på norsk.

– Du må snakke norsk til meg, oppfordret han sin kollega Anders Olin (bildet).

Språkkompetanse er avgjørende

Da han ble fast ansatt kommuniserte Tomasz bra på norsk.

– Tomasz er et eksempel til etterfølgelse, for vi har opplevd at faglig kompetente medarbeidere ikke har fått fast ansettelse pga. manglende språkkompetanse og manglende tilpasning til norsk sikkerhetskultur, forteller HMS-leder for Kynningsrudgruppen, Torkil Kynningsrud.

– Vi er jo alltid ute etter den beste fagkompetansen, så det er synd å gå glipp av den på dette grunnlaget, avslutter han.