GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Personalmagasinet KynningsrudNytt er klar!

Magasinet trykkes og gis ut til alle medarbeiderne våre to ganger i året, men kan også leses digitalt.

Klikk her for å komme til webmagasinet vårt!

Personalmagasinet KynningsrudNytt 2-2014