GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Østlandets første fagprøve i Kran- og Løfteoperasjonsfaget

Østlandets aller første fagprøve i Kran- og Løfteoperasjonsfaget er avlagt hos Nordic Crane Kynningsrud AS. Eivind Wilberg har vært lærling hos Nordic Crane Kynningsrud AS i Fredrikstad i to år. 18.8. besto han fagprøven.
For aller første gang er det avlagt fagprøve i Kran- og Løfteoperasjonsfaget på Østlandsområdet.
Kran- og Løfteoperasjonsfaget er et omfattende fag. Fagprøven omfatter en to til tre dagers teoretisk og praktisk prøve.
Nemnda som vurderer kandidatene er satt sammen av representanter fra ulike kranfirmaer.
Thor Kolbjørnsvik (Fosby AS) og Terje Iversen (T.O. Bull AS) var sensorer for Eivind Wilberg.
Arnfinn Mathisen er ansvarlig for opplæring hos Nordic Crane Kynningsrud AS og er veldig fornøyd med at vår første lærling besto prøven.