Kynningsruds Miljøpolicy

Kynningsrud skal bidra til en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av samfunnet.

Dette skal vi oppnå gjennom å identifisere våre miljøaspekt, gjøre forebyggende tiltak, sørge for etterlevelse og kontinuerlig forbedring, samt stille krav til valg av leverandører av produkter og tjenester.

Kynningsrud arbeider for et høyt internt miljøengasjement. Arbeidet med å minimere vår påvirkning på ytre miljø angår alle i virksomheten, og vi skal følge gjeldende lover, forskrifter og krav.

Vår visjon «Gleden er å være til nytte», og våre verdier «Ærlighet, Lojalitet og Entusiasme» er retningsgivende for vårt miljøarbeid.

Siste nytt

Comments are closed.