GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ökar säkerheten med samarbete

Seminariet är framtagit av Skanska för att skapa säkrare arbetsplatser och målet är att varje medarbetare skall arbeta för att alla på arbetesplatsen skall komma säkert hem. Deltagare på seminariet var det inhyrda montagelaget vid tillbudet, ansvarig konstruktör, vår projektledare, projektchef samt skyddsombud och Skanskas egen personal.

Under seminariet var huvudfrågan; varför? Varför sker tillbud? Hur kan vi agera för att undvika tillbud? Deltagarna delades in i två grupper och fick tillfälle att vrida och vända på problemen som lades fram där tillbudet den 8 maj var ett av ämnena. Efter seminariet menade deltagarna att det var bra att träffas och tillsammans diskutera igenom problemen. Det var intressant att höra hur andra resonerar. Bland slutsatserna fanns att; för att få säkrare beteenden på arbetsplatsen måste alla vara sitt eget skyddsombud och tänka på riskerna innan man utför sitt arbete samt att alla entreprenörer arbetar åt samma mål, att komma säkert hem.