GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nytt kaianlegg i Utgårdskilen

Havnen i Utgårdskilen er selve indrefileten av havnevirksomheten på Hvaler, og en forbedring av kapasiteten der har lenge vært nødvendig. I april startet Kynningsrud Nordic Crane det 10 uker lange prosjektet på Hvaler.

Skal man lage et sikkert og stabilt kaianlegg som tåler store påkjenninger, trengs et nesten urokkelig fundament. For å få til dette løftes opptil 23 meter lange stålpilarer på plass og «bores» 6 meter ned i grunnfjellet. Hver og en av stålpilarene veier rundt 4 tonn.

Noe av utfordringen i prosjektet var å få plass til mobilkranen på kaia. Løsningen ble å kjøre den over på en lekter, og montere den fast der. Et vaier-/vinsjsystem benyttes når kranen skal flyttes og gjør det mobilt, selv med begrenset bevegelsesrom.