GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nyinstallerad högspänning på Prefab AB

Eftersom verksamheten växt så ofattbart fort i Uddevallafabriken den senaste tiden har fabriken valt att säkra upp detta genom att köpa högspänning istället för den lågspänning som funnits i alla år. Detta innebär att fabriken nu klarar betydligt mer och högre belastningar av elektricitet utan att det innebär driftstopp och störningar i produktionen. Investeringen räknar man med att tjäna in på en treårsperiod. Själva konverteringen innebar att fabriken mer eller mindre var tvungen att vara stilla under en hel helg för att elarbetet skulle kunna genomföras på bästa sätt. En ny station är installerad och det grävs även i marken utanför fabriken för att kunna leverera högspänning även till lagergården.