GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nye digitale verktøy i HMS-arbeidet

Som et ledd i Kynningsruds HMS-tankegang «Først HMS!» legger vi stor vekt på å gjøre sikkerhetshjelpemidler lett tilgjengelig. Våre medarbeidere skal på enklest mulig måte få veiledning for å øke sikkerheten på arbeidsplassen, og de skal ha fokus på å rapportere farlige forhold og uønskede hendelser. Derfor jobber Kynningsrud med stadige forbedringer på dette området. Allerede i høst har vi implementert sikkerhetshåndboka og mulighet for rapportering av uønskede hendelser («grønnlapper») digitalt via en mobiltelefon, slik at tilgangen skal være enda enklere for våre medarbeidere.

Grønnlapper via mobiltelefonen

Ved hjelp av en App (applikasjon) ved navn SIMPLI på en smarttelefon melder man nå på en enkel måte en «grønnlapp», dvs. en uønsket hendelse, direkte inn i avvikssystemet vårt. Vi slipper å gå veien om papirlappen eller en pc. Med et enket tastetrykk legger man også ved et bildevedlegg for å belyse hendelsen.

Sikkerhetshåndboken – alltid tilgjengelig på mobilen

For to år siden begynte vi å trykke Kynningsruds sikkerhetshåndbok i et praktisk «lommeformat». Sikkerhetshåndboken beskriver på en enkel måte våre sikkerhetsutfordringer med tilhørende tiltak. Nå er håndboken også lett tilgjengelig på mobilen via en webløsning, hvis man har en smarttelefon. Her er det lett å finne fram fordi det er lagt vekt på et meget godt søkeverktøy. Du kan legge til siden som et ikon på telefonen din ved å søke opp siden sh.kynningsrud.no  og legge den til på hjem-skjermen din, slik at den oppleves som en app og er lettere å finne tilbake til.

Sikkerhetsdatablader

Kynningsrud Fundamentering har i tillegg til dette kjøpt App’en coBuilder PRO, som er et meget godt hjelpemiddel for registrering og sporing/lesing av sikkerhetsdatablader.

Til sammen har vi nå tre effektive digitale verktøy som støtter opp om Kynningsruds sentrale verdi: «Først HMS!».