GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny VD i Kynningsrud Kran AB

F.v. Eirik Kynningsrud, Harald Kynningsrud och Kynningsrud Kran ABs nya VD, Morten Heli-Hansen.

Morten Heli-Hansen anställs som VD i Kynningsrud Kran AB och tillträder tjänsten måndagen den 22 november.

Morten är väl insatt i organisationen och i dag anställd som ekonomichef för Kynningsrud Kran AB. Utnämningen av Morten till tjänsten som VD är i linje med Nordic Crane Groups strategi för ytterligare tillväxt och utveckling inom kranbranschen i Norden.
Morten Heli-Hansen är 34 år, bosatt i Halden med fru och två barn. Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Köpenhamn och har ett förflutet som affärsrådgivare i Handelsbanken innan han hösten 2009 blev anställd i Kynningsrud. I går blev Morten presenterad för MBL-gruppen och för tjänstemännen i företaget.
Kynningsrud Kran AB är Sveriges största mobilkransföretag med 81 medarbetare som år 2010 omsätter 160 miljoner kronor.
Eirik Kynningsrud, som under två år har varit VD för Kynningsrud Kran i både Norge och Sverige, lämnar nu över rodret till Morten för att få mer tid till att fokusera på den norska verksamheten