GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny tungtrekker til Transportavdelingen

Nordic Crane Kynningsrud AS har investert i en ny tungtrekker, en Volvo FH 16.

Dette er en femakslet trekkvogn og en fireakslet brønnhenger, bygget for spesialtransport.
Bilen vil hovedsakelig gå i Østlandsområdet og Sverige.
Vi ønsker sjåfør Jarle Stenerød lykke til med ny bil.