GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny tjänst på Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla

Carl-Johan Appelberg har tillträtt en tjänst som marknadschef på Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla.

– Tjänsten som marknadschef på Kynningsrud Prefab är helt ny inom företaget. Vi befinner oss just nu mitt i ett omfattande investeringsarbete som ska resultera i en betydande volymökning.
Ett av målen i det här arbetet är att flytta fram våra positioner inom ett antal prioriterade marknadsområden.
Att få jobba med den utmaningen i ett företag som Kynningsrud känns otroligt spännande och inspirerande, berättar Carl-Johan Appelberg.

Carl-Johan Appelberg kommer närmast från en tjänst som säljare på AB Strängbetong.

Kontaktuppgifter:

Carl-Johan Appelberg
Marknadschef

Kynningsrud Prefab AB
Kasen 26, S-451 63 Uddevalla
Tel. +46 (0)522-63 63 36
Mobil: +46 (0)702-73 92 36
E-post carl-johan.appelberg@kynningsrud.se