GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny produktionsledning på Kynningsrud Prefab AB

Eftersom företaget har vuxit så otroligt fort de senaste åren har detta resulterat i att man lite tappat fokus på hur organisationen kan jobba optimalt.
Detta råder man bot på nu och i dagarna gör företaget en omorganisering och lanserar med start i april en helt ny produktionsledningsstruktur med nytillsatta driftchefer som rekryterats både internt och externt.

Den 21 mars 2013 hölls ett uppstartsmöte med alla involverade i den nya organisationen där man gick igenom prioriteringar för 2013.
Även förväntningar, ansvarsområden och resurser kopplade till driftchefernas nya roller lyftes upp på detta möte.

– Med denna nya organisation kommer vi att stå starkt rustade inför framtiden och på bästa sätt kunna möta dom tuffa utmaningar som vi redan har uppdrag på,
men även för det som ligger runt hörnet, säger Joachim Lindroth, VD på Kynningsrud Prefab AB.