GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny plasmaskjærer til Prefabs stålverksted

Den nye plasmaskjæreren er ferdig montert og klar for bruk på stålverkstedet i Fredrikstad.

Plasmaskjærer er ett dataassistert verktøy som skjærer stål med brennflamme basert på plasmagass.
Den kan med stor nøyaktighet skjære ut ståldetaljer av høy kvalitet. Verkstedleder Lars Petter Gundrosen og ansvarlig for «verktøyet», Ketil Nilsen, kan fortelle at de er meget imponert over presisjonen og kvaliteten på detaljene de får ved hjelp av plasmaskjæreren.

Bruk av plasmaskjæreren vil effektivisere denne delen av stålproduksjonen betydelig og feilprosenten vil bli tilnærmet null.