GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny kalkulasjonsansvarlig hos Kynningsrud Fundamentering

3. januar 2011 ansatte Kynningsrud Fundamentering AS Gjermund Walby som ny kalkulasjonsansvarlig ved kontoret i Fredrikstad.
Gjermund er 44 år og han har siden 2002 vært ansatt som avdelingsleder, prosjektleder og kalkulatør i Syljuåsen Hedmark AS.
Vi har stor tro på at Gjermund vil styrke vår organisasjon og vi ønsker han velkommen til Kynningsrud Fundamentering AS.