GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Ny fundamenteringsjobb i Bjørvika i Oslo

Området B3 – B7 Bispevika omfatter 11 mål og er lokalisert på sørsiden av Barcode-utbyggingen/operakvartalet i Bjørvika. Området strekker seg 150 m langs Dronning Eufymiasgate i nord og 80 m langs Kong Håkonsgate 5 i øst. Deler av området vil komme ut i eksisterende hvanebasseng i sør.

Det skal bygges 70 000 kvm bolig, kontorer og næringslokaler over en periode på 3-5 år.

Den første kontrakten som Kynningsrud Fundamentering har vunnet omfatter spuntarbeider for P-kjeller. Den utgjør 10 000 kvm spunt og 2 000 m stag. Kontrakten er på ca 20 mill og jobben skal starte i oktober.

Oppdragsgiver/byggherre for Kynningsrud Fundamentering er Vedal prosjekt for Oslo S Utvikling AS.