GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

«Northug-rykk» i Kynningsrud Fundamentering

På forrige kvartals allmøte presenterte HMS-leder Torkil Kynningsrud skadestatistikken fra år 2000 til nå. Som for Petter Northug selv har det gått litt opp og ned når det gjelder antall småskader. For å unngå også disse har Fundamentering det siste året startet opp et «Northug-rykk» bestående av konkrete handlinger.

Fire konkrete målsetninger

For å oppnå det overordnede målet «et skadefritt Kynningsrud Fundamentering» har vi formulert fire konkrete målsetninger:
–    Ingen øyeskader
–    Ingen skader med fravær blant innleide, underentreprenører eller fremmedspråklige medarbeidere
–    Alltid bruk av riktig verneutstyr og arbeidstøy
–    Ryddighet på arbeidsplassen – «den hyggelige container»

«Northug-rykket» er i gang

Visningen av Northugs rykk på femmila i VM skapte god motivasjon hos oss i Kynningsrud Fundamentering til å skape vårt eget «Northug-rykk». Hver medarbeider skal involveres og vi skal skape et eierforhold til «Northug-rykket». Forbedringsforslag via Post-it lapper, medarbeidere som ble kledd opp i riktig verneutstyr og arbeidstøy i tillegg til kvalitetsvurdering av orden på arbeidsplassen viste at engasjementet var på topp under det interne kvartalsmøtet.

Tett oppfølging

Målsetningene for «Northug-rykket» følges nå opp på lagsmøter og HMS-kvarter framover. Alt i alt skal dette være med på å videreutvikle vår «Godkultur» innenfor HMS, som skal gjøre oss i stand til å oppnå den overordnede målsetningen om at alle skal komme friske hjem fra arbeidet hver dag.

«Først HMS» er helt grunnleggende for alt vi gjør i Kynningsrud Fundamentering, og vi er aldri fornøyd før hver medarbeider hver dag kommer frisk hjem fra jobb. Og det innbefatter også småskader.