GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Norsk väggorder ger storbeställning till Uddevallafabriken

Samtliga väggar kommer att produceras vid Kynningsrud Prefab i Uddevalla som har specialiserat sig på den här typen av betongväggar. De blir i vit betong med ett mönster som ger intryck av en granskog. Beställare är AS Miljöbygg i Gjövik och arkitekter är MAD as i Oslo.

Leveranserna av väggarna börjar  i april och pågår till september . Ca 700 trailerlass kommer att gå från fabriken i Uddevalla. Utöver väggarna kommer Uddevallafabriken även att  tillverka 15 000 kvm övriga fasader och 12 900 kvm håldäck.

Det totala kontraktsvärdet är 50 miljoner kr.

– Tidigare har vi bl a levererat mönstrade väggar till ett nytt  parkeringshus i Kallebäck.  Men det unika med den här ordern är storleken.   Den är ett bevis på vår förmåga att producera och leverera med högsta kvalitet och precision, säger Joachim Lindroth, VD för Kynningsrud Prefab i Uddevalla.