GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane lyfter tungt i Horten

En 600-tons kran med superlift var riggad för att lyfta 155 ton vid 36 meters radie. En båt med egen kran kommer att hämta fördelaren för transport till Västafrika.