GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane Kynningsrud lyfte fackla vid Shell raff

Vart fjärde år sker ett fyra veckor långt underhållsarbete på Shells raffinaderi, eller ST 1 som det numera heter, på Hisingen i Göteborg. I år var det dags igen och Nordic Crane Kynningsrud var med vid facklan som skulle bytas ut mot en helt ny.
Tre kranar från Nordic Crane Kynningsrud AB var med vid arbetet att lyfta ner den 60 meter höga och 24 ton tunga facklan inne på Shells raffinaderi, som används för att förbränna överskottsgas från produktionen.

Från marken och snett upp till facklan kopplades vajrar för att hålla den i upprätt position när den lossades från sin plats inför lyftet. En 100-tonnare och 500-tonnare lyfte sedan ner den höga facklan och efter ett par dagar var det dags att få den nya på plats.