GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane Kynningsrud köper Krantjänst i Varberg AB

F.v. Invar Andersson i Krantjänst i Varberg AB och VD Morten Heli-Hansen.

Med verkan från 1 februari övertar Nordic Crane Kynningsrud AB alla aktier i Krantjänst i Varberg AB.

Företaget har mobilkranar från 60 till 120 ton, lastbilskranar och betongpumpar. Ingvar Andersson, som nu säljer företaget, kommer att vara med i driften av Krantjänst i Varberg AB i en övergångsfas. Morten Heli-Hansen tillträder som ny VD i bolaget. Morten är även VD i Nordic Crane Kynningsrud AB.

Ingvar Andersson säger att han är glad över att verksamheten drivs vidare genom ett större bolag som täcker hela Sverige. Morten Heli-Hansen är nöjd med förvärvet av Krantjänst i Varberg AB, som är ett stabilt och välskött företag i Hallandsregionen. För kundernas bästa skall det utvecklas ett nära och gott samarbete med Nordic Cranes avdelningar i Falkenberg och Göteborg.

Bolaget införlivas härmed i Nordic Crane Group AS, som är Skandinaviens största företag inom alla typer av tjänster med mobilkranar och transport. NCG har över 30 avdelningar från Malmö i söder till Hammerfest i norr. I Sverige representeras gruppen av Nordic Crane Kynningsrud AB och Nordic Crane Wind AB. Gruppen omsatte år 2010 över 1 miljard SEK .

För närmare information om gruppen: www.nordiccranegroup.se.

Fler upplysningar om förvärvet får du genom att kontakta Morten Heli-Hansen på telefon +46 31 751 0401 eller e-post morten.heli-hansen@nordiccrane.com.