GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane Kynningsrud flytter gammelt stabbur i samløft

Nordic Crane Kynningsrud har flyttet et stabbur fra 1860 i Oppland.

På en bondegård i Oppland måtte et gammelt stabbur med byggeår helt tilbake til 1860 flyttes for en nødvendig utvidelse av fjøset. Stabburet ble flyttet ved hjelp av to kraner fra Nordic Crane Group i samløft. Bygningen skal flyttes tilbake på plass når byggearbeidene i forbindelse med fjøset er ferdigstilt.