GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane Kynningsrud åpner nytt verksted

Nordic Crane Kynningsrud kan endelig flytte inn i og ta i bruk det nye verkstedet og de nye lokalene i Vallehellene 7 på Rolvsøy i Fredrikstad.

Etter en tids flytteprosess er nå vårt nye verksted i Fredrikstad operativt. Verkstedleder Arnfinn Mathisen og hans kollegaer er fornøyde med å få nye lokaler. De har nå fått ca 1600 kvm. å boltre seg på og kan ta i bruk ny flott vaskehall, ny smøregrav og traverskran.

Dette blir hovedverkstedet for Nordic Crane Kynningsrud AS, og snart er det full aktivitet når også vår transportavdeling flytter hit.
I januar flytter vi inn i kontorlokalene i 2. etg i samme bygning, og Nordic Crane Kynningsrud AS er da å finne på to depoter: Valle (Fredrikstad) og Vinterbro (Oslo).